vialerg allergi

vialerg og alkohol

همانطور که می دانید کارخانه های خودرو سازی پس از تولید یک خودرو مواردی را در جهت نگهداری بهینه خودرو به مالکان گوشزد کرده و آنها را در کتابچه های راهنمای خودرو در اختیار مالکان قرار می دهند، در صورتی که مالک خودرو به راهنمای موجود عمل نماید و سرویسهای دوره ای را متوالی و مرتب انجام دهد خودرو همیشه در وضعیت مطلوب قرار می گیرد و نیاز به هزینه های بالا جهت تعمیرات نخواهد داشت.
در این بخش از سایت سعی گردیده تا اطلاعات مفید در جهت نگهداری خودرو و انجام سرویسهای دوره ای در اختیار کاربران قرار گیرد.
*نکته : اطلاعات موجود به صورت کلی برای سری خودروهای شاسی بلند و سواری در نظر گرفته شده است جهت کسب اطلاعات دقیق به دفترچه راهنمای نگهداری خودرو مراجعه نمایید یا با شماره تماس 05112573000 تماس حاصل نمایید.