naloxone or naltrexone

naloxone vs naltrexone

vialerg allergi

vialerg og alkohol

همانطور که می دانید کارخانه های خودرو سازی پس از تولید یک خودرو مواردی را در جهت نگهداری بهینه خودرو به مالکان گوشزد کرده و آنها را در کتابچه های راهنمای خودرو در اختیار مالکان قرار می دهند، در صورتی که مالک خودرو به راهنمای موجود عمل نماید و سرویسهای دوره ای را متوالی و مرتب انجام دهد خودرو همیشه در وضعیت مطلوب قرار می گیرد و نیاز به هزینه های بالا جهت تعمیرات نخواهد داشت.
در این بخش از سایت سعی گردیده تا اطلاعات مفید در جهت نگهداری خودرو و انجام سرویسهای دوره ای در اختیار کاربران قرار گیرد.
*نکته : اطلاعات موجود به صورت کلی برای سری خودروهای شاسی بلند و سواری در نظر گرفته شده است جهت کسب اطلاعات دقیق به دفترچه راهنمای نگهداری خودرو مراجعه نمایید یا با شماره تماس 05112573000 تماس حاصل نمایید.