اطلاعات فردی
نام :    نام خانوادگی :    نام پدر :    تاریخ تولد :   
ملیت :    وضعیت پایان خدمت :  وضعیت تأهل : 
اطلاعات تماس
تلفن همراه :   شماره تلفن ضروری :   پست الکترونیک :
آدرس : 
معرف
نام معرف :  نسبت :  شغل :  تلفن :   
سوابق تحصیلی
مدرک تحصیلی رشته تحصیلی نام دانشگاه معدل سال تحصیلی

(آخرین مدرک تحصیلی)
آشنایی به زبان خارجی
نام زبان میزان تسلط
           
           
           
تخصص و توانایی ها
نام تخصص نمونه کار میزان تسلط
           
           
           
آشنایی با کامپیوتر
نام نرم افزار میزان تسلط نام نرم افزار میزان تسلط
                       
                       
                       
سوابق شغلی
نام سازمان تلفن آدرس مدت همکاری علت ترک کار
  ماه
  ماه
  ماه
  ماه
  ماه
انتظارات
میزان حقوق درخواستی :    ریال ساعت کاری :              
توضیحات:
اینجانب :  متعهد می شوم تمامی اطلاعات مندرج در فرم مطابق بر واقعیت می باشد ، در غیر اینصورت در صورت محرز شدن ثبت اطلاعات غیر واقع نمایندگی تویوتا اورنگ حق فسخ یک طرفه قرارداد را دارد.